Cửa sắt phế liệu

cửa sắt phế liệu

Thu Mua cửa sắt phế liệu giá cao trên toàn quốc

Tuấn Phế Liệu chuyên thu mua các loại cửa sắt phế liệu trên toàn quốc. Quý khách có số lượng lớn cửa sắt phế liệu hãy liên hệ với chúng tôi để được bán cửa sắt phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Giá thu mua cửa sắt phế liệu trên toàn quốc

Giá cửa sắt phế liệu phụ thuộc vào thị trường giá sắt thép phế liệu vì cửa sắt chủ yếu thành phần là sắt thép nên giá phụ thuộc lớn vào giá sắt. Thông thường Tuấn Phế Liệu thu mua sắt phế liệu khoảng giá từ 5.000 – 14.000 VNĐ/KG

Bảng Giá thu mua cửa sắt phế liệu

Tên Loại Phế Liệu Giá Phế Liệu VNĐ/KG
cửa sắt 5.000 – 14.000 VNĐ/KG
cửa sắt phế liệu bao nhiêu tiền 1kg?

Tuấn Phế Liệu Thông thường thu mua cửa sắt phế liệu từ 5.000 – 14.000 VNĐ/KG giá sắt có thể thay đổi theo thị trường nhiều khi Tuấn Chưa kịp cập nhật lên website quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn để biết chính xác giá cửa sắt phế liệu ngày hôm nay nhé.

Các loại cửa sắt phế liệu đang được thu mua giá cao

 • Thu Mua cửa rào sắt 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa rào sắt đẹp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa rào sắt hộp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 0.5 phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 1 cánh chung cư phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 1 cánh pano phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 2 lá phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 2 lớp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 4 cánh cổng phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 4 cánh giả gỗ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 5m phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 6 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt 8 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt ban công phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt bịt tôn phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt cổng phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt cổng 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt cổng 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt cũ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt cuốn phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt chống trộm phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt đẩy ngang phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt eurowindow phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt gấp 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt gỗ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt giả gỗ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt giả nhôm phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp 30×60 phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt hộp 6 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt kéo 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt kéo ngang phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lõi thép phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa 3 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lùa xếp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt lưới b40 phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt một cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt mỹ nghệ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt mỹ thuật phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt mỹ thuật 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt mỹ thuật 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt nghệ thuật phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt nguyên tấm phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt nhà cấp 4 phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt nhà phố phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt nhà trọ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt pano 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt pano 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt pano 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt pano tôn phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt rào phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt ray treo phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt tôn dập phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt tủ bếp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt trượt phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt trượt gấp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt trượt quay phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt uốn phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vân gỗ phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vân gỗ 1 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vân gỗ 2 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vân gỗ 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vân tay phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vòm phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt vòng cung phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp 4 cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp inox phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp lùa phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp nhiều cánh phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xếp trượt phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cửa sắt xingfa phế liệu giá từ 5.000 – 15.000 VNĐ/KG

Quy Trình Thu Mua cửa sắt phế liệu

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khu Vực Thu Mua cửa sắt phế liệu nhiều

Liên Hệ Bán cửa sắt phế liệu

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

Hình Ảnh cửa sắt phế liệu

cửa sắt phế liệu
cửa sắt phế liệu

Các Loại Sắt Phế Liệu Khác

Ngoài Thu mua cửa sắt phế liệu Tuấn Phế Liệu còn mua tất cả các loại sắt phế liệu khác. Nếu Quý khách có số lượng lớn các loại sắt thép phế liệu như sau hãy gọi cho chúng tôi để bán được sắt phế liệu giá cao.

Contact Me on Zalo
0982628648