Đồng cáp phế liệu

Đồng cáp phế liệu

Thu Mua Đồng cáp phế liệu giá cao trên toàn quốc

Tuấn Phế Liệu chuyên thu mua các loại Đồng cáp phế liệu trên toàn quốc. Quý khách có số lượng lớn Đồng cáp phế liệu hãy liên hệ với chúng tôi để được bán Đồng cáp phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Giá thu Mua Đồng cáp phế liệu Trên Toàn Quốc

Giá Đồng cáp phế liệu phụ thuộc vào thị trường giá đồng phế liệu vì Đồng cáp chủ yếu thành phần là đồng nên giá phụ thuộc lớn vào giá đồng. Thông thường Tuấn Phế Liệu thu mua đồng phế liệu khoảng giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG

Bảng Giá Thu Mua Đồng cáp phế liệu

Tên Loại Phế Liệu Giá Phế Liệu VNĐ/KG
Đồng cáp 150.000 – 370.00 VNĐ/KG

Đồng cáp phế liệu bao nhiêu tiền 1kg?

Tuấn Phế Liệu Thông thường thu mua Đồng cáp phế liệu từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG giá đồng có thể thay đổi theo thị trường nhiều khi Tuấn Chưa kịp cập nhật lên website quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn để biết chính xác giá Đồng cáp phế liệu ngày hôm nay nhé.

Các Loại Đồng cáp phế liệu Đang Được Thu Mua Giá Cao

 • Thu Mua Cáp Đồng Mềm 1×70 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Mềm M35 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Ngầm 2×10 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Ngầm 2×35 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Ngầm 4×16 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Ngầm 4×95 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Ngầm Hạ Thế phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Tiếp Địa M10 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Tiếp Địa M50 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Thoát Sét phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Thoát Sét 50mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 10mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 11mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 16mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 240mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 25mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 25mm2 Cadivi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 35mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 38mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 50mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 50mm2 Cadivi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 70mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 70mm2 Cadivi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 95mm2 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần 95mm2 Cadivi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần D50 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần D70 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần M10 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần M70 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trần Xoắn phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục 7/8 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục 75 Ohm phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục 75-5 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Dày phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Gipco phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Lmr-400 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Qr540 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Rg11 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Rg59 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Rg6 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Sdi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Sino phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Trục Unisat phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Vàng phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Vặn Xoắn phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Vặn Xoắn 2×16 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Vặn Xoắn 4×35 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Cáp Đồng Vặn Xoắn 4×70 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng 2×6 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng 4×10 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng 4×16 phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng 6 Lõi phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng Điện Thoại phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng Trục phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng Trục Camera phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng Trục Liền Nguồn phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Cáp Đồng Trục Truyền Hình phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG
 • Thu Mua Dây Điện Cáp Đồng phế liệu giá từ 150.000 – 370.00 VNĐ/KG

Quy Trình Thu Mua Đồng cáp phế liệu

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khu Vực Thu Mua Đồng cáp phế liệu Nhiều

Liên Hệ Bán Đồng cáp phế liệu

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

Hình Ảnh Đồng cáp phế liệu

Đồng cáp phế liệu
Đồng cáp phế liệu

Thu Mua Các Loại Phế Liệu Khác

Ngoài Thu mua Đồng cáp phế liệu Tuấn Phế Liệu còn mua tất cả các loại phế liệu khác. Nếu Quý khách có số lượng lớn các loại phế liệu như sau hãy gọi cho chúng tôi để bán được phế liệu giá cao.

Contact Me on Zalo
0982628648