Phế Liệu Điện Thoại

Phế Liệu Điện Thoại

Thu Mua Phế liệu Điện Thoại giá cao trên toàn quốc

Tuấn Phế Liệu chuyên thu mua các loại Phế liệu Điện Thoại trên toàn quốc. Quý khách có số lượng lớn Phế liệu Điện Thoại hãy liên hệ với chúng tôi để được bán Phế liệu Điện Thoại giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Giá thu Mua Phế Liệu Điện Thoại Trên Toàn Quốc

Giá Phế liệu Điện Thoại phụ thuộc vào thị trường giá nhựa, bo mạnh, nhôm phế liệu vì Điện Thoại chủ yếu thành phần là nhựa, bo mạnh, nhôm nên giá phụ thuộc lớn vào giá nhựa, bo mạnh, nhôm. Thông thường Tuấn Phế Liệu thu mua nhựa, bo mạnh, nhôm phế liệu khoảng giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG

Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Điện Thoại

Tên Loại Phế Liệu Giá Phế Liệu VNĐ/KG
Điện Thoại 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
Phế liệu Điện Thoại bao nhiêu tiền 1kg?

Tuấn Phế Liệu Thông thường thu mua Phế liệu Điện Thoại từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG giá nhựa, bo mạnh, nhôm có thể thay đổi theo thị trường nhiều khi Tuấn Chưa kịp cập nhật lên website quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn để biết chính xác giá Phế liệu Điện Thoại ngày hôm nay nhé.

Các Loại Phế Liệu Điện Thoại Đang Được Thu Mua Giá Cao

 • Thu Mua Điện thoại 11 pro phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại 11 pro max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại 9a phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại 9c phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a12 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a13 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a32 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a53 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a72 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a8 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a8 plus phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại a8 star phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại android phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại apple phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại asus phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại bàn phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại bàn không dây phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại bàn panasonic phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại beeline phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại đen trắng phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại e ink phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại e71 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại e72 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại energizer phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại energizer e100 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại energizer e241s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại energizer p20 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại eori phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ericsson phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại esim phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại galaxy phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại gaming phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại gập phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại google phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại honor phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại htc phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại huawei phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 11 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 11 pro max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 12 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 12 pro max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 13 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 13 pro max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 7 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone 8 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại iphone xs max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại k40 gaming phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại leica phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lenovo phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại letv y1 pro phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lg phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lg v50 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lg v60 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lg velvet phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại lg wing phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại màn hình gập phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại mango phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại mobell phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại mobiado phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại motorola phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại naruto phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại nắp gập phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại nokia phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại nokia 1280 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại nhật phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo a55 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo a92 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo a93 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo a95 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oppo reno7 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại oukitel wp19 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại panasonic phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại pixel phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại poco phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại poco c40 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại poco x3 pro phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại philips phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại q mobile phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại qin ai life phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại qin f21 pro phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại realme phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại realme c11 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại realme c35 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại redmi phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại redmi 9a phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại redmi note 10 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại redmi note 11 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại redmi note 8 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung a12 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung a13 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung a32 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung a72 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung galaxy phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại samsung   phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại sony phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại tecno phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại tecno pova 3 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại thông minh phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại trung quốc phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại uimi phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ulefone phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ulefone armor 13 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ultra phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ultra 21 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại ultra 22 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại umi phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại umidigi phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vertu phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại viettel phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vivo phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vivo y12s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vivo y21 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vsmart phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại vsmart joy 4 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại wiko phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xách tay phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xiaomi phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xiaomi 11 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xiaomi note 10 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xiaomi note 11 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xor phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xr phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xs phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại xs max phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y1 pro phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y12s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y15a phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y15s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y20 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y21 phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y21s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua Điện thoại y33s phế liệu giá từ 15.000 – 500.000 VNĐ/KG

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Điện Thoại

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khu Vực Thu Mua Phế liệu Điện Thoại Nhiều

Liên Hệ Bán Phế Liệu Điện Thoại

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

Hình Ảnh Phế Liệu Điện Thoại

Phế Liệu Điện Thoại
Phế Liệu Điện Thoại

Thu Mua Các Loại Phế Liệu Khác

Ngoài Thu mua Phế liệu Điện Thoại Tuấn Phế Liệu còn mua tất cả các loại phế liệu khác. Nếu Quý khách có số lượng lớn các loại phế liệu như sau hãy gọi cho chúng tôi để bán được phế liệu giá cao.

Contact Me on Zalo
0982628648