Thu Mua Phế Liệu An Giang

sắt xây dựng phế liệu

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu An Giang Giá Cao

Tuấn Phế Liệu chuyên Thu Mua Phế Liệu An Giang. Quý khách có số lượng lớn phế liệu hãy liên hệ  0982.628.648 với tôi để được bán phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Đồng vàng halen
Thu Mua Phế Liệu An Giang Như Đồng vàng halen

Các Khu Vực Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại An Giang

Tuấn Thường thu mua phế liệu tại các điểm như: thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, huyện Thoại Sơn, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Long Xuyên

Thu Mua Phế Liệu Tại Thành phố Long Xuyên Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 2 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Bình Đức
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Bình Khánh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Đông Xuyên
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Bình
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Hòa
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Long
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Phước
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Quý
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Thạnh
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Thới
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mỹ Xuyên
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Hòa Hưng
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Khánh

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Châu Đốc

Thu Mua Phế Liệu Tại Thành phố Châu Đốc Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 7 phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Châu Phú A
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Châu Phú B
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Núi Sam
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Vĩnh Mỹ
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Vĩnh Nguơn
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Châu
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Tế

Thu Mua Phế Liệu Tại thị xã Tân Châu

Thu Mua Phế Liệu Tại Thị xã Tân Châu Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 9 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Châu
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Hưng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Phú
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Sơn
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Thạnh
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Châu Phong
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lê Chánh
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long An
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Lộc
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Vĩnh
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân An
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Thạnh
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Hòa
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Xương

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện An Phú

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện An Phú Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn An Phú
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Long Bình
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đa Phước
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khánh An
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khánh Bình
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nhơn Hội
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Hội
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Hữu
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Hưng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quốc Thái
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Hậu
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Hội Đông
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Lộc
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Trường

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Châu Phú

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Châu Phú Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Cái Dầu
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Chánh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Long
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Mỹ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Phú
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thủy
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đào Hữu Cảnh
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khánh Hòa
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Đức
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Phú
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ô Long Vỹ
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thạnh Mỹ Tây

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Châu Thành

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Châu Thành Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn An Châu
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Vĩnh Bình
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Hòa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Hòa
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thạnh
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cần Đăng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Bình Thạnh
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Phú
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh An
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Hanh
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Lợi
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Nhuận
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Thành

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Chợ Mới

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Chợ Mới Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 18 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Chợ Mới
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Mỹ Luông
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Thạnh Trung
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Phước Xuân
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa An
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Bình
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hội An
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Kiến An
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Kiến Thành
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Điền A
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Điền B
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Giang
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Kiến
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ An
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Hiệp
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Hội Đông
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nhơn Mỹ
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tấn Mỹ

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Phú Tân

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Phú Tân Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 18 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Phú Mỹ
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Chợ Vàm
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thạnh Đông
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hiệp Xương
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Lạc
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Hòa
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú An
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Bình
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Hiệp
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Hưng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Lâm
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Long
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Thành
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Thạnh
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Thọ
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Xuân
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Hòa
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Trung

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Thoại Sơn

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Thoại Sơn Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 17 phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 14 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Núi Sập
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Óc Eo
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Phú Hòa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Bình
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thành
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Định Mỹ
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Định Thành
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Phú Đông
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Thuận
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tây Phú
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thoại Giang
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Chánh
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Khánh
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Phú
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Trạch
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vọng Đông
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vọng Thê

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Tịnh Biên

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Tịnh Biên Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tịnh Biên
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Chi Lăng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Nhà Bàng
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Cư
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Hảo
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Nông
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Phú
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nhơn Hưng
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Núi Voi
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Lập
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Lợi
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thới Sơn
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Văn Giáo
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Trung

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Tri Tôn

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Tri Tôn Tuấn Phế Liệu thường thu mua phế liệu tại 15 phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tri Tôn
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ba Chúc
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Cô Tô
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Tức
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Châu Lăng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lạc Quới
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lê Trì
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lương An Trà
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lương Phi
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Núi Tô
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ô Lâm
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tà Đảnh
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Tuyến
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Gia
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Phước

Giá Thu Mua Phế Liệu An Giang

Giá Thu Mua Phế Liệu An Giang phụ thuộc vào thị trường phế liệu Tuấn Phế Liệu xin đưa ra giá một số mặt hàng phế liệu đang được thu mua nhiều nhất tại An Giang Quý khách có thể tham khảo. Ngoài Ra để biết chính xác quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Phế Liệu theo số 0982.628.648 nhé

Các Loại Phế Liệu Đang được Thu Mua Nhiều Tại An Giang

Tuấn Phế Liệu thường thu mua những phế liệu như Phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu nhựa, phế liệu inox, hợp kim, vải tồn kho, chì, thiếc…

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu An Giang

Tuấn Phế Liệu Thu Mua Phế Liệu An Giang Theo Các Quy trình sau. Quý khách có thể tham khảo trước để khỏi bỡ ngỡ khi Bán Phế Liệu Cho Tuấn lần đầu. Còn Khi quen rồi thì hiểu rõ quy trình quý khách cứ theo bazem cũ làm thôi.

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khách hàng ở An Giang Bán Phế Liệu Liên Hệ Qua Các Hình Thức Sau:

Quý Khách Ở An Giang có Thể Liên Hệ Với Tuấn Phế Liệu Qua Các Hình Thức sau để bán được Phế Liệu Giá Cao. Tuấn Phế Liệu Luôn Đảm Bảo Thu Mua Phế Liệu Cho Quý Khách Giá Cao nhất so với Các Đơn vị khác và thanh toán tiền luôn và ngay cho quý khách khi bốc hàng xong. Nếu Quý Khách giới thiệu Tuấn Đảm bảo có hoa hồng cao cho quý khách.

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

 

Hình Ảnh Thu Mua Phế Liệu An Giang

Contact Me on Zalo
0982628648