Thu Mua Phế Liệu Bình Phước

sắt đục lỗ phế liệu

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Bình Phước Giá Cao

Tuấn Phế Liệu chuyên Thu Mua Phế Liệu Bình Phước. Quý khách có số lượng lớn phế liệu hãy liên hệ  0982.628.648 với tôi để được bán phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Đồng vàng halen
Thu Mua Phế Liệu Bình Phước Như Đồng vàng halen

Các Khu Vực Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại Bình Phước

Tuấn Phế Liệu Thường thu mua phế liệu tại các khu vực : Thành phố Đồng Xoài, Thị xã Bình Long, Thị xã Phước Long, Huyện Bù Đăng, Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập, Huyện Chơn Thành, Huyện Đồng Phú, Huyện Hớn Quản, Huyện Lộc Ninh, Huyện Phú Riềng.

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Đồng Xoài

Tại Thành phố Đồng Xoài Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 8 phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Bình
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Đồng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Phú
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Thiện
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Xuân
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tiến Thành
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Thành
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tiến Hưng

Thu Mua Phế Liệu Tại thị xã Bình Long

Tại Thị xã Bình Long Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 6 phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 2 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường An Lộc
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Hưng Chiến
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Phú Đức
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Phú Thịnh
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Lương
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Phú

Thu Mua Phế Liệu Tại thị xã Phước Long

Tại Thị xã Phước Long Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 7 phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Phước
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Long Thủy
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Phước Bình
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Sơn Giang
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thác Mơ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Giang
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Tín

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Bù Đăng

Tại Huyện Bù Đăng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 16 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Đức Phong
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Minh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bom Bo
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đak Nhau
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đăng Hà
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đoàn Kết
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đồng Nai
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Liễu
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đường 10
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Hưng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nghĩa Bình
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nghĩa Trung
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Sơn
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Sơn
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thọ Sơn
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thống Nhất

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Bù Đốp

Tại Huyện Bù Đốp Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 7 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Thanh Bình
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hưng Phước
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Thiện
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Thành
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Tiến
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Hòa
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thiện Hưng

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Bù Gia Mập

Tại Huyện Bù Gia Mập Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 8 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Nghĩa
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thắng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bù Gia Mập
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đa Kia
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đak Ơ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Hạnh
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Văn
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Minh

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Chơn Thành

Tại Huyện Chơn Thành Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 9 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Chơn Thành
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Hưng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Lập
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Long
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Thắng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Thành
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nha Bích
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Minh
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thành Tâm

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Đồng Phú

Tại Huyện Đồng Phú Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 11 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tân Phú
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đồng Tâm
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đồng Tiến
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Hòa
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Hưng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Lập
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Lợi
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Phước
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Tiến
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thuận Lợi
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thuận Phú

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Hớn Quản

Tại Huyện Hớn Quản Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tân Khai
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Khương
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Phú
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đồng Nơ
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Đức
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Tâm
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước An
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Hiệp
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Hưng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Lợi
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Quan
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh An
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Bình

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Lộc Ninh

Tại Huyện Lộc Ninh Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 16 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Lộc Ninh
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc An
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Điền
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Hiệp
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Hòa
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Hưng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Khánh
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Phú
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Quang
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Tấn
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thái
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thành
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thạnh
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thiện
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thịnh
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lộc Thuận

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Phú Riềng

Tại Huyện Phú Riềng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 10 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bù Nho
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Sơn
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Tân
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Bình
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Hà
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Hưng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Long Tân
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Riềng
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Trung
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phước Tân

Giá Thu Mua Phế Liệu Bình Phước

Giá Thu Mua Phế Liệu Bình Phước phụ thuộc vào thị trường phế liệu Tuấn Phế Liệu xin đưa ra giá một số mặt hàng phế liệu đang được thu mua nhiều nhất tại Bình Phước Quý khách có thể tham khảo. Ngoài Ra để biết chính xác quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Phế Liệu theo số 0982.628.648 nhé

Các Loại Phế Liệu Đang được Thu Mua Nhiều Tại Bình Phước

Tuấn Phế Liệu thường thu mua những phế liệu như Phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu nhựa, phế liệu inox, hợp kim, vải tồn kho, chì, thiếc…

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Bình Phước

Tuấn Phế Liệu Thu Mua Phế Liệu Bình Phước Theo Các Quy trình sau. Quý khách có thể tham khảo trước để khỏi bỡ ngỡ khi Bán Phế Liệu Cho Tuấn lần đầu. Còn Khi quen rồi thì hiểu rõ quy trình quý khách cứ theo bazem cũ làm thôi.

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khách hàng ở Bình Phước Bán Phế Liệu Liên Hệ Qua Các Hình Thức Sau:

Quý Khách Ở Bình Phước có Thể Liên Hệ Với Tuấn Phế Liệu Qua Các Hình Thức sau để bán được Phế Liệu Giá Cao. Tuấn Phế Liệu Luôn Đảm Bảo Thu Mua Phế Liệu Cho Quý Khách Giá Cao nhất so với Các Đơn vị khác và thanh toán tiền luôn và ngay cho quý khách khi bốc hàng xong. Nếu Quý Khách giới thiệu Tuấn Đảm bảo có hoa hồng cao cho quý khách.

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

 

Hình Ảnh Thu Mua Phế Liệu Bình Phước

Contact Me on Zalo
0982628648