Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng

đồng dây cáp

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng Giá Cao

Tuấn Phế Liệu chuyên Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng. Quý khách có số lượng lớn phế liệu hãy liên hệ  0982.628.648 với tôi để được bán phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

sắt đặc phế liệu
Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng Như  sắt đặc phế liệu

Các Khu Vực Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại Cao Bằng

Tuấn Phế Liệu Thường thu mua phế liệu tại các khu vực : thành phố Cao Bằng, Huyện Bảo Lạc, Huyện Bảo Lâm, Huyện Hà Quảng, Huyện Hạ Lang, Huyện Hòa An, Huyện Nguyên Bình, Huyện Phục Hòa, Huyện Quảng Uyên, Huyện Thạch An, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh.

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Cao Bằng

Tại Thành phố Cao Bằng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 11 phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 3 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Đề Thám
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Duyệt Trung
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Hòa Chung
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Hợp Giang
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Ngọc Xuân
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Sông Bằng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Sông Hiến
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Giang
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chu Trinh
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hưng Đạo
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Quang

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Bảo Lạc

Tại Huyện Bảo Lạc Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 17 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Bảo Lạc
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bảo Toàn
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cô Ba
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cốc Pàng
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đình Phùng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng An
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng Trị
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hưng Đạo
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hưng Thịnh
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Huy Giáp
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khánh Xuân
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Kim Cúc
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phan Thanh
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sơn Lập
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sơn Lộ
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thượng Hà
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xuân Trường

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Bảo Lâm

Tại Huyện Bảo Lâm Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Pác Miầu
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Hạnh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lý Bôn
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mông Ân
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nam Cao
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nam Quang
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Lâm
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thạch Lâm
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thái Học
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thái Sơn
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Phong
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vĩnh Quang
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yên Thổ

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Hạ Lang

Tại Huyện Hạ Lang Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Thanh Nhật
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã An Lạc
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cô Ngân
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đồng Loan
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Quang
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Kim Loan
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lý Quốc
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Long
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Long
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thắng Lợi
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thị Hoa
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thống Nhất
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vinh Quý

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Hà Quảng

Tại Huyện Hà Quảng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 21 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Xuân Hòa
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Thông Nông
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cải Viên
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cần Nông
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cần Yên
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đa Thông
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng Sỹ
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lũng Nặm
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lương Can
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lương Thông
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mã Ba
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngọc Đào
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngọc Động
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nội Thôn
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quý Quân
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sóc Hà
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Long
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thượng Thôn
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tổng Cọt
 20. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Trường Hà
 21. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yên Sơn

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Hòa An

Tại Huyện Hòa An Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 15 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Nước Hai
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bạch Đằng
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Dương
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đại Tiến
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Dân Chủ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Long
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hoàng Tung
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng Nam
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng Việt
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lê Chung
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nam Tuấn
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngũ Lão
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nguyễn Huệ
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Trung
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Trương Lương

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Nguyên Bình

Tại Huyện Nguyên Bình Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 17 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Nguyên Bình
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tĩnh Túc
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ca Thành
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hoa Thám
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hưng Đạo
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mai Long
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Tâm
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phan Thanh
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Thành
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tam Kim
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thành Công
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thể Dục
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thịnh Vượng
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Triệu Nguyên
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vũ Minh
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vũ Nông
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yên Lạc

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Quảng Hòa

Tại Huyện Quảng Hòa Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 19 phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 16 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Quảng Uyên
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Hòa Thuận
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tà Lùng
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bế Văn Đàn
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cách Linh
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cai Bộ
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chí Thảo
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đại Sơn
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Độc Lập
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hạnh Phúc
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hồng Quang
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mỹ Hưng
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngọc Động
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phi Hải
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phúc Sen
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Hưng
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quốc Toản
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tiên Thành
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tự Do

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Thạch An

Tại Huyện Thạch An Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Đông Khê
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Canh Tân
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Long
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Thông
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Xuân
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Kim Đồng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lê Lai
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lê Lợi
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Minh Khai
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Trọng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thái Cường
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thụy Hùng
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Trọng Con
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vân Trình

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Trùng Khánh

Tại Huyện Trùng Khánh Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 21 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Trùng Khánh
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Trà Lĩnh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cao Chương
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cao Thăng
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chí Viễn
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đàm Thủy
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đình Phong
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đoài Dương
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đức Hồng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khâm Thành
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lăng Hiếu
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngọc Côn
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngọc Khê
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phong Châu
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phong Nặm
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Hán
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Trung
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quang Vinh
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tri Phương
 20. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Trung Phúc
 21. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xuân Nội

Giá Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng

Giá Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng phụ thuộc vào thị trường phế liệu Tuấn Phế Liệu xin đưa ra giá một số mặt hàng phế liệu đang được thu mua nhiều nhất tại Cao Bằng Quý khách có thể tham khảo. Ngoài Ra để biết chính xác quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Phế Liệu theo số 0982.628.648 nhé

Các Loại Phế Liệu Đang được Thu Mua Nhiều Tại Cao Bằng

Tuấn Phế Liệu thường thu mua những phế liệu như Phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu nhựa, phế liệu inox, hợp kim, vải tồn kho, chì, thiếc…

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng

Tuấn Phế Liệu Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng Theo Các Quy trình sau. Quý khách có thể tham khảo trước để khỏi bỡ ngỡ khi Bán Phế Liệu Cho Tuấn lần đầu. Còn Khi quen rồi thì hiểu rõ quy trình quý khách cứ theo bazem cũ làm thôi.

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khách hàng ở Cao Bằng Bán Phế Liệu Liên Hệ Qua Các Hình Thức Sau:

Quý Khách Ở Cao Bằng có Thể Liên Hệ Với Tuấn Phế Liệu Qua Các Hình Thức sau để bán được Phế Liệu Giá Cao. Tuấn Phế Liệu Luôn Đảm Bảo Thu Mua Phế Liệu Cho Quý Khách Giá Cao nhất so với Các Đơn vị khác và thanh toán tiền luôn và ngay cho quý khách khi bốc hàng xong. Nếu Quý Khách giới thiệu Tuấn Đảm bảo có hoa hồng cao cho quý khách.

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

 

Hình Ảnh Thu Mua Phế Liệu Cao Bằng

Contact Me on Zalo
0982628648