Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk

Sắt gỉ sét

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk Giá Cao

Tuấn Phế Liệu chuyên Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk. Quý khách có số lượng lớn phế liệu hãy liên hệ  0982.628.648 với tôi để được bán phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Đồng vàng halen
Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk Như Đồng vàng halen

Các Khu Vực Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại Đắk Lắk

Tuấn Phế Liệu Thường thu mua phế liệu tại các khu vực : Thành phố Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Huyện Buôn Đôn, Huyện Cư Kuin, Huyện Cư M’gar, Huyện Ea H’leo, Huyện Ea Kar, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Ana, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Búk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Pắk, Huyện Lắk, Huyện M’Đrăk

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Buôn Ma Thuột

Tại Thành phố Buôn Ma Thuột Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 21 phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 8 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Ea Tam
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Khánh Xuân
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân An
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Hòa
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Lập
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Lợi
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Thành
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Tiến
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thắng Lợi
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thành Công
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thành Nhất
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thống Nhất
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tự An
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Êbur
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kao
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tu
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Khánh
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Phú
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Thắng
 20. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Thuận
 21. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Xuân

Thu Mua Phế Liệu Tại thị xã Buôn Hồ

Tại Thị xã Buôn Hồ Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường An Bình
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường An Lạc
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Bình Tân
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Đạt Hiếu
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Đoàn Kết
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thiện An
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thống Nhất
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Thuận
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Bao
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Blang
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Drông
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Siên

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Buôn Đôn

Tại Huyện Buôn Đôn Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 7 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Wer
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Cuôr Knia
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Bar
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Huar
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Nuôl
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Krông Na
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Tân Hòa

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Cư Kuin

Tại Huyện Cư Kuin Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 8 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Dray Bhăng
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Cư Ê Wi
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea BHốk
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Hu
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Ktur
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Ning
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Tiêu
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Hòa Hiệp

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Cư M’gar

Tại Huyện Cư M’gar Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 17 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Quảng Phú
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ea Pốk
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Dliê M’nông
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư M’gar
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Suê
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cuor Đăng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea D’Rơng
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea H’đinh
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kiết
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kpam
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kuêh
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea M’DRóh
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea M’nang
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tar
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tul
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Hiệp
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Tiến

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Ea H’leo

Tại Huyện Ea H’leo Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ea Drăng
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư A Mung
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Mốt
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Dliê Yang
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Hiao
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea H’leo
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Khal
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Nam
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Ral
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Sol
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tir
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Wy

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Ea Kar

Tại Huyện Ea Kar Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 16 phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 14 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ea Kar
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ea Knốp
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Bông
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Elang
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Huê
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Jang
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Ni
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Prông
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Đar
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kmút
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Ô
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Păl
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Sar
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Sô
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tih
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xuân Phú

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Ea Súp

Tại Huyện Ea Súp Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 10 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Ea Súp
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Kbang
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư M’Lan
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Bung
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Lê
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Rốk
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ia Jlơi
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ia Lốp
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ia Rvê
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ya Tờ Mốt

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Krông Ana

Tại Huyện Krông Ana Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 8 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Buôn Trấp
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Băng A Drênh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bình Hòa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Dray Sáp
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Dur Kmăl
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Bông
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Na
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Điền

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Krông Bông

Tại Huyện Krông Bông Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Krông Kmar
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Drăm
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Kty
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Pui
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Dang Kang
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Trul
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Lễ
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Phong
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Sơn
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Tân
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Thành
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Khuê Ngọc Điền
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yang Mao
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yang Reh

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Krông Búk

Tại Huyện Krông Búk Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 7 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Chư Kbô
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Cư Né
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Cư Pơng
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Ngai
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Ea Sin
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Pơng Drang
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Tân Lập

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Krông Năng

Tại Huyện Krông Năng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Krông Năng
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Klông
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã ĐLiê Ya
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Dăh
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Hồ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Puk
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tam
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tân
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Tóh
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Lộc
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phú Xuân
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tam Giang

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Krông Pắk

Tại Huyện Krông Pắk Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 16 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Phước An
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Hiu
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kênh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kly
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea KNuec
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Kuăng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Phê
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Uy
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Yiêng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Yông
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa An
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Đông
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hòa Tiến
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Krông Búk
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tân Tiến
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vụ Bổn

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện Lắk

Tại Huyện Lắk Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 11 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Liên Sơn
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Bông Krang
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Buôn Tría
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Buôn Triết
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đắk Liêng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đắk Nuê
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Đắk Phơi
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea R’Bin
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Krông Nô
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nam Ka
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Yang Tao

Thu Mua Phế Liệu Tại Huyện M’Drắk

Tại Huyện M’Drắk Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 13 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn M’Đrắk
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư K Róa
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư M’ta
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư Prao
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Cư San
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea H’MLay
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Lai
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea M’ Doal
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Pil
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Riêng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ea Trang
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Krông Á
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Krông Jing

Giá Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk

Giá Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk phụ thuộc vào thị trường phế liệu Tuấn Phế Liệu xin đưa ra giá một số mặt hàng phế liệu đang được thu mua nhiều nhất tại Đắk Lắk Quý khách có thể tham khảo. Ngoài Ra để biết chính xác quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Phế Liệu theo số 0982.628.648 nhé

Các Loại Phế Liệu Đang được Thu Mua Nhiều Tại Đắk Lắk

Tuấn Phế Liệu thường thu mua những phế liệu như Phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu nhựa, phế liệu inox, hợp kim, vải tồn kho, chì, thiếc…

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk

Tuấn Phế Liệu Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk Theo Các Quy trình sau. Quý khách có thể tham khảo trước để khỏi bỡ ngỡ khi Bán Phế Liệu Cho Tuấn lần đầu. Còn Khi quen rồi thì hiểu rõ quy trình quý khách cứ theo bazem cũ làm thôi.

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khách hàng ở Đắk Lắk Bán Phế Liệu Liên Hệ Qua Các Hình Thức Sau:

Quý Khách Ở Đắk Lắk có Thể Liên Hệ Với Tuấn Phế Liệu Qua Các Hình Thức sau để bán được Phế Liệu Giá Cao. Tuấn Phế Liệu Luôn Đảm Bảo Thu Mua Phế Liệu Cho Quý Khách Giá Cao nhất so với Các Đơn vị khác và thanh toán tiền luôn và ngay cho quý khách khi bốc hàng xong. Nếu Quý Khách giới thiệu Tuấn Đảm bảo có hoa hồng cao cho quý khách.

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

 

Hình Ảnh Thu Mua Phế Liệu Đắk Lắk

Contact Me on Zalo
0982628648