Thu Mua Phế Liệu Điện Biên

Tôn Phế Liệu

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Điện Biên Giá Cao

Tuấn Phế Liệu chuyên Thu Mua Phế Liệu Điện Biên. Quý khách có số lượng lớn phế liệu hãy liên hệ  0982.628.648 với tôi để được bán phế liệu giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Đồng vàng halen
Thu Mua Phế Liệu Điện Biên Như Đồng vàng halen

Các Khu Vực Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại Điện Biên

Tuấn Phế Liệu Thường thu mua phế liệu tại các khu vực : Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, Huyện Điện Biên, Huyện Điện Biên Đông, Huyện Mường Ảng, Huyện Mường Chà, Huyện Mường Nhé, Huyện Nậm Pồ, Huyện Tủa Chùa, Huyện Tuần Giáo.

Thu Mua Phế Liệu Tại thành phố Điện Biên Phủ

Tại Thành phố Điện Biên Phủ Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Him Lam
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Mường Thanh
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Nam Thanh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Noong Bua
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Tân Thanh
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thanh Bình
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Thanh Trường
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Phăng
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Nhạn
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Tấu
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pá Khoang
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Minh

Thu Mua Phế Liệu Tại thị xã Mường Lay

Tại Thị xã Mường Lay Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 3 phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 1 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Na Lay
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Phường Sông Đà
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lay Nưa

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Điện Biên

Tại Huyện Điện Biên Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 21 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Xương
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hẹ Muông
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hua Thanh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Lói
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Nhà
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Pồn
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Na Tông
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Na Ư
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Noọng Hẹt
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Noong Luống
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Núa Ngam
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pa Thơm
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phu Luông
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pom Lót
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sam Mứn
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh An
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Chăn
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Hưng
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Luông
 20. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Nưa
 21. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Thanh Yên

Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Phăng
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Nhạn
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Tấu
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pá Khoang

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Điện Biên Đông

Tại Huyện Điện Biên Đông Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 14 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Điện Biên Đông
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chiềng Sơ
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Háng Lìa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Keo Lôm
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Luân Giới
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Luân
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Na Son
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nong U
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phì Nhừ
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phình Giàng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pú Hồng
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pú Nhi
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tìa Dình
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xa Dung

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Mường Ảng

Tại Huyện Mường Ảng Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 10 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Mường Ảng
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ẳng Cang
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ẳng Nưa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ẳng Tở
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Búng Lao
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Đăng
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Lạn
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nặm Lịch
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ngối Cáy
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xuân Lao

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Mường Chà

Tại Huyện Mường Chà Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Mường Chà
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Hừa Ngài
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Huổi Lèng
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Huổi Mí
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ma Thì Hồ
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Mươn
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Tùng
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Na Sang
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Nèn
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pa Ham
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sa Lông
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xá Tổng

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Mường Nhé

Tại Huyện Mường Nhé Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Nhé
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chung Chải
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Huổi Lếnh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Leng Su Sìn
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Toong
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Kè
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Vì
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pá Mỳ
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quảng Lâm
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sen Thượng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sín Thầu

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Nậm Pồ

Tại Huyện Nậm Pồ Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại tất cả 15 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Hỳ
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chà Cang
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chà Nưa
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chà Tở
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Bủng
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Na Cô Sa
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Khoa
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Chua
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Khăn
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Nhừ
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nậm Tin
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pa Tần
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phìn Hồ
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Si Pa Phìn
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Vàng Đán

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Tủa Chùa

Tại Huyện Tủa Chùa Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 12 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tủa Chùa
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Huổi Só
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Lao Xả Phình
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Báng
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Đun
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sáng Nhè
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Sính Phình
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tả Phìn
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tả Sìn Thàng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Trung Thu
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tủa Thàng
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Xín Chải

Thu Mua Phế Liệu Tại huyện Tuần Giáo

Tại Huyện Tuần Giáo Tuấn Phế Liệu Thường Thu Mua Phế Liệu Tại 19 phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

 1. Thu Mua Phế Liệu Tại Thị trấn Tuần Giáo
 2. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chiềng Đông
 3. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Chiềng Sinh
 4. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mùn Chung
 5. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Khong
 6. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Mùn
 7. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Mường Thín
 8. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Sáy
 9. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Nà Tòng
 10. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Phình Sáng
 11. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pú Nhung
 12. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Pú Xi
 13. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quài Cang
 14. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quài Nưa
 15. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Quài Tở
 16. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Rạng Đông
 17. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Ta Ma
 18. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tênh Phông
 19. Thu Mua Phế Liệu Tại Xã Tỏa Tình

Giá Thu Mua Phế Liệu Điện Biên

Giá Thu Mua Phế Liệu Điện Biên phụ thuộc vào thị trường phế liệu Tuấn Phế Liệu xin đưa ra giá một số mặt hàng phế liệu đang được thu mua nhiều nhất tại Điện Biên Quý khách có thể tham khảo. Ngoài Ra để biết chính xác quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Phế Liệu theo số 0982.628.648 nhé

Các Loại Phế Liệu Đang được Thu Mua Nhiều Tại Điện Biên

Tuấn Phế Liệu thường thu mua những phế liệu như Phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu nhựa, phế liệu inox, hợp kim, vải tồn kho, chì, thiếc…

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Điện Biên

Tuấn Phế Liệu Thu Mua Phế Liệu Điện Biên Theo Các Quy trình sau. Quý khách có thể tham khảo trước để khỏi bỡ ngỡ khi Bán Phế Liệu Cho Tuấn lần đầu. Còn Khi quen rồi thì hiểu rõ quy trình quý khách cứ theo bazem cũ làm thôi.

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khách hàng ở Điện Biên Bán Phế Liệu Liên Hệ Qua Các Hình Thức Sau:

Quý Khách Ở Điện Biên có Thể Liên Hệ Với Tuấn Phế Liệu Qua Các Hình Thức sau để bán được Phế Liệu Giá Cao. Tuấn Phế Liệu Luôn Đảm Bảo Thu Mua Phế Liệu Cho Quý Khách Giá Cao nhất so với Các Đơn vị khác và thanh toán tiền luôn và ngay cho quý khách khi bốc hàng xong. Nếu Quý Khách giới thiệu Tuấn Đảm bảo có hoa hồng cao cho quý khách.

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

 

Hình Ảnh Thu Mua Phế Liệu Điện Biên

Contact Me on Zalo
0982628648