Phế Liệu Cáp Quang

phế liệu cáp quang

Thu Mua Phế liệu Cáp Quang giá cao trên toàn quốc

Tuấn Phế Liệu chuyên thu mua các loại Phế liệu Cáp Quang trên toàn quốc. Quý khách có số lượng lớn Phế liệu Cáp Quang hãy liên hệ với chúng tôi để được bán Phế liệu Cáp Quang giá cao nhất so với các đơn vị khác trên toàn quốc

Giá thu Mua Phế Liệu Cáp Quang Trên Toàn Quốc

Giá Phế liệu Cáp Quang phụ thuộc vào thị trường giá giấy phế liệu vì Cáp Quang chủ yếu thành phần là giấy nên giá phụ thuộc lớn vào giá giấy. Thông thường Tuấn Phế Liệu thu mua giấy phế liệu khoảng giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG

Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Cáp Quang

Tên Loại Phế Liệu Giá Phế Liệu VNĐ/KG
Cáp Quang 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
Phế liệu Cáp Quang bao nhiêu tiền 1kg?

Tuấn Phế Liệu Thông thường thu mua Phế liệu Cáp Quang từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG giá giấy có thể thay đổi theo thị trường nhiều khi Tuấn Chưa kịp cập nhật lên website quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn để biết chính xác giá Phế liệu Cáp Quang ngày hôm nay nhé.

Các Loại Phế Liệu Cáp Quang Đang Được Thu Mua Giá Cao

 • Thu Mua cáp quang 1 fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 1 sợi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 12f0 phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 12fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 16fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 1fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 2 core phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 2 lõi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 2 sợi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 24fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 2fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 3 ly phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 32 sợi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 36fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 3li phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 48fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 4f0 phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 4fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 5 ly phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 5g phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 64fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 6fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 8f0 phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 8fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang 96fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang aag phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang adc phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang adss phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang aon phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang apg phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang audio phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang âm tường phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang biển phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang dã chiến phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang doanh nghiệp phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang dưới biển phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang điện lực phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang đứt phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang fpt phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang g652 phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang gpon phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang gpon viettel phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang gyxtw phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang hãng postef phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang htc phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang htvc phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang internet phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang internet viettel phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang internet vnpt phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang kéo camera phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ls phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang mạng phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang mobi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang mytv phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang nmoc phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ngầm phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ngầm 12fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ngầm 4fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ngầm 8fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang om3 phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang opgw phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang optical phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ở dưới biển phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang panduit phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang postef phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang phi kim loại phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang quân đội phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang quân sự phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang quốc tế phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang sacom phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang saicom phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang tivi phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang treo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang treo 12fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang treo 4fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang treo 8fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cap quang treo 96fo phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang ugreen phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang viettel phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang vinacap phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang vinaphone phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG
 • Thu Mua cáp quang vtvcab phế liệu giá từ 4.000 – 13.000 VNĐ/KG

Quy Trình Thu Mua Phế Liệu Cáp Quang

quy trình làm việc

Tiến Trình Thu Mua Phế Liệu

 • Bước 1 Nhận hình ảnh từ khách hàng và thẩm định, báo giá phế liệu
 • Bước 2 Kí kết hợp đồng mua bán phế liệu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 • Bước 3 Cho đội xe xuống bốc xếp vận chuyển phế liệu và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ kho bãi
 • Bước 4 Thanh toán đủ tiền cho phế liệu được thu mua đúng như thỏa thuận và hoa hồng cho người giới thiệu
 • Bước 5 Chăm sóc khách hàng và hợp tác lâu dài trong những thương vụ tiếp theo
 

Khu Vực Thu Mua Phế liệu Cáp Quang Nhiều

Liên Hệ Bán Phế Liệu Cáp Quang

Để Bán Được phế liệu Giá Cao Quý Khách hàng có thể Liên Hệ với Tuấn Phế Liệu qua các hình thức sau

Liên Hệ Qua Hotline Của Tuấn Phế Liệu

Quý Khách có thể Liên hệ trực tiếp qua các số Hotline sau để Gập Trực tiếp Tuấn hoặc Nhân viên Kinh Doanh của Tuấn

Mr Tuấn: 0982.628.648

Mr Tài: 0982.111.678

Liên Hệ Tuấn Phế Liệu Qua Zalo

liên hệ mua phế liệu qua zalo

Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc là click thẳng vào mã QR để đi đến chát với Tuấn Phế Liệu

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Của Tuấn Phế Liệu

10/10 C Đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ Bình Dương:  Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, TDM, Bình Dương

Hình Ảnh Phế Liệu Cáp Quang

phế liệu cáp quang
phế liệu cáp quang

Thu Mua Các Loại Phế Liệu Khác

Ngoài Thu mua Phế liệu Cáp Quang Tuấn Phế Liệu còn mua tất cả các loại phế liệu khác. Nếu Quý khách có số lượng lớn các loại phế liệu như sau hãy gọi cho chúng tôi để bán được phế liệu giá cao.

Contact Me on Zalo
0982628648